UWAGA !!!

System Wewnętrznych Zamówień UG służy wyłącznie do celów służbowych.

Prosimy o podawanie wyłącznie służbowych informacji !!!

Formularz rejestracyjny
w Systemie Wewnętrznych Zamówień Elektronicznych
Uniwersytetu Gdańskiego prowadzony przez Dział Zamówień Publicznych UG

Imię i Nazwisko: *
Jednostka Organizacyjna UG / Wydział: *
Stanowisko służbowe/ funkcja: *
Proponowany Login: *
Hasło (6-10 znaków): *
Ponów hasło*
E-mail (służbowy): *
Telefon kontaktowy służbowy: *
Domyślny Adres Zamówienia (+ nr pokoju): *
Domyślne Źródło Finansowania: *
(Nazwa oraz Numer wynikająca z umowy, decyzji)
Osoba Kontaktowa Imie: *
Osoba Kontaktowa Nazwisko: *
Osoba Kontaktowa Telefon: *
Osoba Kontaktowa Email (Służbowy): *
Uwagi:
* Pola obowiązkowe